Wensen en beden­kingen verkoop perceel Peelweg in Zeeland


23 april 2021

Het college wil zich hier opstellen als een betrouwbare overheid en kan daardoor niets anders dan overgaan tot het verkopen van de gronden op basis van het vertrouwen dat is gewekt bij de ondernemer. Ik wil het college vragen hoe zij zich in deze situatie ziet als een betrouwbare overheid richting haar burgers, haar te beschermen natuur en haar gemeentes. Ja, belofte maakt schuld, maar er zijn ook harde beloftes met betrekking tot het beschermen van de natuur. Ik wil het college vragen om daar waar je niet betrouwbaar kunt zijn richting én ondernemer én burger én natuur, een keuze te maken voor datgene wat kwetsbaar is.

De verandering van beleid is een doorn in het oog van agrariërs, en terecht. Hoe betrouwbaar is een overheid die steeds van mening, en daarom ook van beleid, verandert? Vandaar dat de Partij voor de Dieren oproept om een stip op de horizon te zetten, een gedurfde en moedige stip, een stip om de natuur, de bewoners en de boeren toekomstperspectief te geven. Extensiveer, houd minder landbouwdieren, torn daar niet meer aan en geef Brabant de o zo nodige zuurstof door te stoppen met de tang waarin boeren, dieren en de natuur gevangen zitten ten behoeve van het sprookje van oneindige economische groei.

De Partij voor de Dieren stemt tegen dit voorstel. Zoals de heer De Kort aangaf: het moet een keer klaar zijn. Wij denken dat het niet verder belasten van de natuur ook financieel op de lange termijn opweegt tegen de compensatie, of schadeclaim vanuit de ondernemer. Wij vragen het college dan ook om niet over te gaan tot verkoop.