Ziens­wijze ontwerp­be­groting 2022 & meer­ja­ren­raming omge­vings­diensten Midden- en West-Brabant (OMWB) en Brabant-Noord (ODBN)


11 juni 2021

Voorzitter,
Niet alle gemeenten dragen gelijk bij aan beide omgevingsdiensten. Voeren de minder betalende gemeenten veel VTH-taken zelf uit, of laten ze het op zijn beloop? En zijn de provinciale belangen dan wel goed geborgd? Kan de gedeputeerde dat verzekeren?

Van de OMWB constateerden GS al dat het weerstandsvermogen te laag is. Wij vinden ons niet in het argument dat de kans dat alle risico’s zich tegelijk voordoen niet groot is. Het gaat niet om elkaar uitsluitende kansen, maar om cumulatieve kansen. Bovendien kunnen sommige risico’s zich juist tegelijkertijd voordoen als gevolg van dezelfde factoren in de samenleving. Graag een reactie.

Als formeel werkgever van SSiB zet de ODBN in op een betere samenwerking van bestuurlijke en strafrechtelijk handhaving. Kunt u dit verder toelichten?

Concluderend; we kunnen ons vinden in de zienswijze van de provincie; de versterking van SSiB is een goede zaak; er moet bij de OMWB meer gereserveerd worden voor risico's, en; er zou meer duidelijkheid mogen komen over de verschillen in bijdragen van gemeenten onderling.