Ziens­wijze op concept­be­groting Haven­schap Moerdijk 2024


16 juni 2023

Voorzitter,
Om maar van direct van wal te steken; het Havenschap vaart er wel bij en gaat zeker niet het schip in.

Toch een bemerking; de fractie van de Partij voor de Dieren mist in de beleidsmatige kaders van de conceptbegroting de aandacht die het Havenschap heeft voor dieren en dierenwelzijn. Hier dreigt het Havenschap de boot te missen.

Nu is het niet hebben van aandacht voor dieren en dierenwelzijn een probleem dat bij meer organisaties voorkomt. Maar het Havenschap heeft hier wel degelijk aandacht voor en daar mogen ze trots op zijn.

De leefgebieden van wilde dieren staan immers onder druk door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, jacht en vervuiling. Vandaar dat dieren hun toevlucht zoeken tot minder voor de hand liggende gebieden, zonder fysieke aanwezigheid van mensen. Persoonlijk zou ik er niet willen wonen, maar het havengebied Moerdijk is een veilige haven voor Vos, Bunzing, Steenmarter, Ree, Wezel, Hermelijn, Nachtvlinder, Vleermuis, Boomvalk, Buizerd, Scholekster, Visdief en diverse soorten Meeuwen.

De kerngedachte van het Havenschap is dat de groei en ontwikkeling van het bedrijventerrein, alleen maar kan plaatsvinden als er ook aandacht is voor de natuur en de omgeving in het gebied. De natuur is geborgd in al hun processen en procedures omtrent projecten, maar ook in het dagelijks beheer.

Het Havenschap doet dit niet alleen uit altruïsme. Ook eigenbelang speelt hier een rol. Dat zou voor meer bedrijventerreinen een goed voorbeeld kunnen zijn. Zo wordt Sassenplaat, het vogeleiland van het havengebied, middels maaibeheer geschikt gehouden voor meeuwen die daar een uitwijk plek hebben.

Kortom het Havenschap Moerdijk vindt natuur belangrijk en besteed daar extra aandacht aan. Dat verdient een compliment en verdient aandacht in het beleidsmatig kader van de begroting.

Interessant voor jou

Ontwerpbegrotingen 2024 en herziene begrotingen 2023 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)

Lees verder

Debat duiding ontstane situatie na afbreken onderhandelingen bestuursakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer