Actuele motie: Jeugdzorg moet geen zorg zijn


24 mei 2019

Actuele motie: Jeugdzorg moet geen zorg zijn


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 24 mei 2019


constaterende dat

  • Juzt, de grootste jeugdzorginstelling in West-Brabant in grote financiĆ«le problemen zit;
  • een faillissement grote gevolgen heeft voor 1.800 kinderen en honderden medewerkers;
  • de problemen bij de West-Brabantse jeugdzorginstelling Juzt volgens deskundige beslist geen incident zijn;
  • de overdracht van Jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten in 2015 gepaard ging met forse bezuinigingen, waardoor diverse instellingen in rode cijfers terecht zijn gekomen;
  • de meeste gemeentes meer geld kwijt zijn aan jeugdzorg, dan dat ze van Rijk ontvangen;

overwegende dat

  • er door de ontstane situatie waarschijnlijk geen geld is voor een fatsoenlijk sociaal plan waardoor medewerkers van Juzt in financiĆ«le problemen kunnen komen;
  • het van groot belang dat kinderen in Noord-Brabant de (jeugd)zorg krijgen die nodig is;

vragen Gedeputeerde Staten

  • de landelijke overheid indringend aan te spreken op de onwenselijkheid van de oplopende tekorten in de jeugdzorg;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel & Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, LB, SP, CU-SGP

Tegen

PvdA, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, FvD