Afstand tussen inten­sieve veehou­de­rijen


19 maart 2010


MOTIE Afstand tussen intensieve veehouderijen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat de GGD en het RIVM een afstand van 1-3 kilometer adviseren tussen veehouderijbedrijven om verspreiding van dierziekten en zoönosen van het ene naar het andere bedrijf te voorkomen;


Overwegende

Dat volksgezondheid eerste prioriteit is;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Beleid te formuleren om de afstanden tussen intensieve veehouderijen zoals aanbevolen door deskundigen te realiseren.


En gaan over tot de orde van de dag.

Birgit Verstappen
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer