Amen­dement Behoed héél Brabant voor verdozing


3 maart 2023

Amendement: Behoed héél Brabant voor verdozing


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 maart 2023;

behandelend het Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek;

besluiten:

1. Dat de tekstpassage

  1. Te verklaren dat een wijziging van de Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt voorbereid, gericht op het opnemen van regels die de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties beperken.

wordt vervangen door:

  1. Te verklaren dat een wijziging van de Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt voorbereid, gericht op het opnemen van regels die de ontwikkeling van grootschalige logistiek beperken.


2. Dat de onder punt 2 opgenomen tekstpassage

Artikel 2 Verbodsbepaling
Binnen het bij dit voorbereidingsbesluit behorende besluitgebied is de ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijf verboden.

wordt vervangen door:

Artikel 2 Verbodsbepaling
De ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijf binnen het besluitgebied van de gehele provincie Noord-Brabant is verboden.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Toelichting
De totaallijst van locaties waar vestiging/herontwikkeling voor grootschalige logistiek mogelijk blijft met het originele voorbereidingsbesluit is zo lang, dat het geen zoden aan de dijk zet, en in potentie valse hoop wekt bij de vele Brabanders met zorgen over de verdozing van hun leefomgeving.

Met dit amendement willen we van het voorbereidingsbesluit een serieuze stap tegen de verdozing van Brabant zetten. Genoeg is genoeg; De focus dient te liggen op het efficiënter en duurzamer benutten van bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten. Het met dit amendement voorgestelde nieuwe “artikel 2. Verbodsbepaling” impliceert dan ook dat Bijlage 1 bij Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek (Regionale afspraken en onderbouwingen locaties grootschalige logistiek) niet meer leidend is.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

50+, CDA, CU-SGP, D66, FvD, GL, Groep de Bie, Groep Rutjens, LB, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Uiterlijk februari 2023 wijzigingsvoorstel motie M182-2022 naar PS

Lees verder

Motie Geen stikstofruimte verspillen aan logistieke centra zodra Brabant weer ‘open’ gaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer