Amen­dement Breed­band­fonds, stimu­leren decen­trale kantoor­lo­caties


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013, behandelend het Statenvoorstel 42/13 inzake Instelling fondsen tweede tranche Investeringsagenda;


besluiten dat onder 3.3.3. Beoogde resultaten en effecten, als laatste punt, wordt toegevoegd:

  • Initiatieven die tot doel hebben om binnen de decentrale kantoorlocaties het werken op afstand door middel van telewerken te bevorderen kunnen rekenen op een structurele hogere financieringsbijdrage binnen de 50% financieringsbehoefte.


Toelichting
Telewerken of het nieuwe werken heeft tot doel om ofwel vanuit huis ofwel vanuit decentrale kantoorlocaties te werken. Bedrijven die op een dergelijke decentrale kantoorlocatie een of meerdere kantoren huren voor hun werknemers dragen bij aan het reduceren van het aantal autokilometers en dus het energieverbruik.
Voorwaarde van een decentrale kantoorlocatie is dat deze beschikt over een hoogwaardige breedbandverbinding. Vanwege het integrale karakter kunnen initiatieven die kunnen aantonen dat zij bijdragen aan deze doelstelling een extra bijdrage in de financiering verwachten uit het Breedbandfonds.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+

Lees onze andere moties

Amendement Innovatiefonds met minder maatschappelijke risico's

Lees verder

Amendement Energiefonds, extra inspanning voor maatschappelijke instellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer