Amen­dement Inno­va­tie­fonds met minder maat­schap­pe­lijke risico's


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013, behandelend het Statenvoorstel 42/13 inzake Instelling fondsen tweede tranche Investeringsagenda,

besluiten dat aan 3.1.4 Omvang en werking van het fonds, wordt toegevoegd:

Provinciale Staten worden met tussentijdse evaluaties per kwartaal op de hoogte gehouden over de uitputting van het Innovatiefonds. De afschrijving op de waarde van het fonds mag maximaal 10% bedragen, waarna het zwaartepunt van de portfolio verschuift richting Later Stage investeringen. Indien de rendementen hoger uitvallen dan verwacht, kan bij een bereikte overwaarde van 10% de gerealiseerde overwaarde worden gebruikt voor meer risicodragende investeringen."


Toelichting
Met de investering in (Pre-)Seed, Early Stage en Growth fasen, waar de behoefte aan kapitaal en het marktfalen het grootst zijn, neemt de provincie een groot financieel risico. In de eerste 4 jaar wordt er verwacht dat er een verlies kan worden geleden van 37,5 miljoen euro. Met het nieuwe behoudende scenario wordt het verwachte verlies verminderd naar maximaal 12,5 miljoen euro.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, GL, OSN, 50+

Lees onze andere moties

Motie Enquete voor gebruikers Inpassingsplan N279 Noord

Lees verder

Amendement Breedbandfonds, stimuleren decentrale kantoorlocaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer