Amen­dement Ener­gie­fonds, extra inspanning voor maat­schap­pe­lijke instel­lingen


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013, behandelend het Statenvoorstel 42/13 inzake Instelling fondsen tweede tranche Investeringsagenda;

besluiten dat onder 3.2.5 Voorwaarden voor besteding van de middelen;

  • Op projectniveau investeert het fonds in de projectontwikkelfase max. 50 % en de bouwfase tot max. 25 %.

wordt gewijzigd in:

  • Op projectniveau investeert het fonds in de projectontwikkelfase max. 50 % en de bouwfase tot max. 25 %; voor maatschappelijke non-profit instellingen investeert het fonds in de bouwfase tot max. 50%.


Toelichting

In het huidig economisch klimaat ondervinden maatschappelijke instellingen op non-profit basis, zoals bibliotheken, musea, theaters en zwembaden, problemen met het sluitend krijgen van de begroting.
Voor deze instellingen vormt de energierekening vaak een aanzienlijke kostenpost.
Verlaging van de vaste lasten draagt direct bij aan het verbeteren van de exploitatierekening en vermindert de subsidieafhankelijkheid op de lange termijn.
Deze instellingen beschikken vaak niet over voldoende financiële reserves, ondanks dat zij over het algemeen grotendeels al door gemeentes financieel worden ondersteund.
Om die reden is het gewenst dat de provincie een extra bijdrage levert ten behoeve van de investering in een duurzamer energiesysteem.


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, OSN, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer