Amen­dement Ener­gie­fonds, duurzame inzet in duurzame energie


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 en 21 juni 2013, behandelend het Statenvoorstel 42/13 inzake Instelling fondsen tweede tranche Investeringsagenda,

besluiten dat, onder 3.2.5 Voorwaarden voor besteding van de middelen:

 • De investeringen van het Energiefonds dienen gebaseerd te zijn op de inzet van beproefde technieken. De lijst met technieken die bij instelling als beproefd en financierbaar wordt beschouwd, bestaat uit:
  - Zonne-energie;
  - Restwarmtebenutting;
  - Warmtekracht koppeling;
  - Geothermie;
  - Biovergisting;
  - Energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving;
  - Lokale energie initiatieven;
  - Wind,

wordt gewijzigd in:

 • De investeringen van het Energiefonds dienen gebaseerd te zijn op de inzet van beproefde technieken. De lijst met technieken die bij instelling als beproefd en financierbaar wordt beschouwd, bestaat uit:
  - Zonne-energie;
  - Restwarmtebenutting;
  - Warmtekracht koppeling;
  - Geothermie;
  - Energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving;
  - Lokale energie initiatieven;
  - Wind.


Toelichting:

Biovergisting gebaseerd op mest is tijdens de expertmeeting aangemerkt als niet duurzaam; het is duidelijk dat mest geen energie kan leveren en het onwenselijk is om voedsel zoals maïs te vergisten.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, D66, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer