Amen­dement cumu­la­tieve toets teelton­der­steu­nende voor­zie­ningen


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan de passage 1.4.4. Plan MER voor de Structuurvisie 2010

de volgende tekst wordt toegevoegd:

Ook wordt het in de groenblauwe mantel en het gemengd landelijk gebied verplicht om een cumulatieve toets te overleggen waarin de effecten van uitbreidingen/omschakeling van teeltondersteunende voorzieningen op Natura2000 gebieden in beeld zijn gebracht. Wanneer er nadelige effecten optreden op de natuur zullen uitbreidingen en/of omschakelingen niet mogelijk zijn.

Toelichting
De nadelige effecten op de Brabantse Natura2000 van teeltondersteunende voorzieningen, omschakelingen en uitbreidingen zijn binnen de huidige verordening niet duidelijk in beeld. Het gaat daarbij specifiek om de cumulatieve effecten waarvan een duidelijk beeld ontbreekt. Middels een verplichte cumulatieve toets worden de eventuele negatieve effecten op Natura2000 gebieden beter in beeld gebracht.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, OSN, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer