Amen­dement Minimale afstand tussen varkens- en pluim­vee­hou­derij


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;


Besluiten dat aan artikel

6.3 veehouderijen

De volgende tekst wordt toegevoegd:

5. Daar waar het gaat om varkens- en pluimveebedrijven die op een afstand van minder dan 1000 meter van elkaar zijn gevestigd, kan geen sprake zijn van uitbreidingen in verband met risico's voor de volksgezondheid zoals zoönosen.


7.3 veehouderijen

De volgende tekst wordt toegevoegd:

5. Daar waar het gaat om varkens- en pluimveebedrijven die op een afstand van minder dan 1000 meter van elkaar zijn gevestigd, kan geen sprake zijn van uitbreidingen in verband met risico's voor de volksgezondheid zoals zoönosen.

Toelichting
In (mega)stallen hopen zich voor mensen schadelijke ziektekiemen op. Instituten als het RIVM (milieuhygiëne) en de Voedsel- en Warenautoriteit adviseren deze stallen tenminste 1 tot twee kilometer van elkaar te scheiden om het risico op verspreiding van dierziekten en het ontstaan van zoönosen zo klein mogelijk te houden.

Door de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels in door de provincie aangewezen overbelaste gebieden, kan de provincie waar nodig zelf maatwerk leveren in een gebiedsgerichte aanpak.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer