Amen­dement SV begrips­be­paling zorg­vuldige veehou­derij


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat de volgende tekst van het ontwerp-besluit van de nieuwe structuurvisie;


2.1.2. Wat wil de provincie bereiken?

2. Ruimte voor duurzame agrarische ontwikkeling

als volgt wordt gewijzigd:

2.1.2. Wat wil de provincie bereiken?

2. Zorgvuldige agrarische bedrijfsvoering met dierenwelzijn, volksgezondheid, natuur, milieu en duurzaamheid als uitgangspunt

Toelichting
Het streven naar een zorgvuldige agrarische bedrijfsvoering voert breder dan alleen duurzaamheid (volgens de definitie van Brundtland) en agrarische ontwikkeling gaat uit van dierenwelzijn, volksgezondheid, natuur, milieu en duurzaamheid.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer