Amen­dement Vr begrips­be­paling zorg­vuldige veehou­derij


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat artikel

1.96 zorgvuldige veehouderij
een veehouderij die door het treffen van maatregelen, onder andere gericht op landschap, het verder sluiten van kringlopen op lokaal niveau, emissiebeperking en gezondheid voor mens en dier, ruimtelijk en maatschappelijk optimaal is ingepast in zijn omgeving

als volgt wordt gewijzigd:

1.96 zorgvuldige veehouderij
een veehouderij die door het treffen van maatregelen, onder andere gericht op landschap, het verder sluiten van kringlopen op lokaal niveau, emissiebeperking, gezondheid en welzijn voor mens en dier, ruimtelijk, maatschappelijk en ecologisch optimaal is ingepast in zijn omgeving

Toelichting
Welzijn van mens en dier gaat verder dan alleen gezondheid maar heeft tevens betrekking op bijvoorbeeld kwaliteit van leven en woonomgeving. Ecologische inpassing is van groot belang om de belangen van natuur een plaats te geven binnen de zorgvuldige veehouderij.


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer