Amen­dement één bouwlaag voor de gehele veehou­derij


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat artikel:

4.11.1c binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren, met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.

als volgt wordt gewijzigd:

4.11.1c binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren;

en:

6.3.1g is geborgd dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren, met uitzondering van voliëre- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;

als volgt wordt gewijzigd:

6.3.1g is geborgd dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.

en:

7.3.1g is geborgd dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren, met uitzondering van voliëre- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;

als volgt wordt gewijzigd:

7.3.1g is geborgd dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren;

en:

34.4 tot het tijdstip dat een bestemmingsplan in overeenstemming is met artikel 4.11, 6.3 en artikel 7.3, geldt voor veehouderijen de regel dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren, met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.

als volgt wordt gewijzigd:

34.4 tot het tijdstip dat een bestemmingsplan in overeenstemming is met artikel 4.11, 6.3 en artikel 7.3, geldt voor veehouderijen de regel dat binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden van dieren.

Toelichting
De totstandkoming van meer dan één bouwlaag in een veehouderijbedrijf is ongewenst, omdat het de doelstellingen voor een zorgvuldige veehouderij niet ondersteund en transitie moeilijker maakt.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer