Amen­dement Grond­ge­bon­denheid en sluiten van kring­lopen


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat uit de passage in hoofdstuk 2 Landelijk gebied, paragraaf 2.1.3 onder 2: Uitgangspunt voor beleid: Transitie naar een zorgvuldige veehouderij, de volgende tekst wordt verwijderd:

Nieuw daarbij is dat het onderscheid intensieve- en grondgebonden veehouderij is vervallen; de beleidslijn geldt voor alle veehouderij.

En de volgende tekst wordt toegevoegd:

Grondgebonden veehouderij onderscheidt zich van intensieve veehouderij door het sluiten van kringlopen waarbij de focus ligt op het voortbrengend vermogen van het land behorende bij die veehouderij.

Toelichting:
Het begrip grondgebondenheid is een waardevol instrument in de transitie naar een zorgvuldige veehouderij en dient niet te worden losgelaten.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer