Amen­dement VR 2 GVE is grond­ge­bonden


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat het volgende artikel

25.1 Beperkingen veehouderij
1. In afwijking van artikel 6.4 en artikel 7.4 (zorgvuldige veehouderij) geldt ter plaatse van de aanduiding Beperkingen veehouderij dat voornoemde artikelen alleen van toepassing zijn indien er sprake is van een veehouderij die blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2,75 GVE per hectare of minder en mits voor het overige wordt voldaan aan voornoemde artikelen.

Als volgt wordt gewijzigd:

25.1 Beperkingen veehouderij
1. In afwijking van artikel 6.4 en artikel 7.4 (zorgvuldige veehouderij) geldt ter plaatse van de aanduiding Beperkingen veehouderij dat voornoemde artikelen alleen van toepassing zijn indien er sprake is van een veehouderij die blijvend beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van 2,00 GVE per hectare of minder en mits voor het overige wordt voldaan aan voornoemde artikelen.

Toelichting
Alleen bij een veebezetting van 2 GVE per hectare of minder is er sprake van een grondgebonden veehouderij; dit is een waardevol instrument in de transitie naar een zorgvuldige veehouderij en dient niet daarom ten alle tijden te worden gehandhaafd.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Lees onze andere moties

Amendement Grondgebondenheid en sluiten van kringlopen

Lees verder

Amendement mestbewerking en mestverwerking zijn niet duurzaam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer