Amen­dement Verwij­deren bouw­blokken boskavels klok­kenberg (Breda)


22 februari 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 februari 2013,

behandelend het Statenvoorstel 88/12 A inzake wijziging Verordening ruimte, kaartaanpassingen;


besluiten:

  • onderdeel 2.3.5. Breda, Klokkenberg betreffende een gebied met natuur en bestaande bebouwing van voormalig medisch centrum de Klokkenberg aan te passen zodat de aanwijzingen voor appartementscomplexen in de "Groene Kamers" inclusief de bijbehorende kaartaanpassingen uit Statenvoorstel 88/12 A inzake Wijziging Verordening ruimte en de kaartaanpassingen te verwijderen.


Toelichting:
Indieners en ondersteuners van de motie zijn van mening dat er bij de plannen sprake is van strijdigheid met de lagenbenadering en dat er provinciale belangen in het geding zijn, aangaande o.a. ruimtelijk kwaliteit (ongewenste verstedelijking), natuur (verdwijnen bos), toerisme (verlies ruimtelijke kwaliteit).


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Lees onze andere moties

Motie Overgangsregeling dierrechten rund-melkvee

Lees verder

Amendement Verwijderen stedelijk zoekgebied bedrijventerrein vliegveld Seppe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer