Integraal behan­delen burger­ini­ti­atief / volks­pe­titie


2 oktober 2009

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 oktober 2009.

Constaterende

- Dat de voorstellen 1, 6, 9, 10 en 11 uit het burgerinitiatief 'Megastallen-Nee' niet geldig zijn verklaard volgens de Provinciale Verordening Burgerinitiatief en niet in PS behandeld zullen worden;

- Dat het burgerinitiatief tevens als volkspetitie aangeboden is;

Overwegende

- Dat de voorstellen die niet in behandeling worden genomen onlosmakelijk verbonden zijn met met de voorstellen die wél behandeld zullen worden;

- Dat met het indienen van de volkspetitie een dringend verzoek neergelegd is door de ondertekenaars om alle punten te agenderen voor behandeling in PS;


Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- Alle voorstellen uit het burgerinitiatief te agenderen voor bespreking in de commissie Ruimte en Milieu.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer