Onder­zoeken behan­deling burger­ini­ti­atief in PS 5 februari 2010


2 oktober 2009

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 2 oktober 2009.


Constaterende

- Dat het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’ in maart 2010 wordt behandeld door PS;

Overwegende

- Dat de materie uit het burgerinitiatief urgent is en besluitvorming hierover niet op de lange baan geschoven dient te worden;
- Dat de behandeling van het burgerinitiatief samenvalt met de besluitvorming over de Verordening Ruimte fase 1 en de inspraakprocedure van de Structuurvisie;
- Dat het burgerinitiatief raakvlakken heeft met /van invloed kan zijn op zowel de Verordening Ruimte als de Stuctuurvisie en besluitvorming over het burgerinitiatief voorafgaand aan beide stukken dient te zijn afgerond;
- Dat een zorgvuldige behandeling van het burgerinitiatief niet in gevaar komt door de behandeling enkele weken naar voren te halen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

- De in te stellen werkgroep de opdracht mee te geven te onderzoeken of de behandeling van het burgerinitiatief in de PS vergadering van 5 februari 2010 tot de mogelijkheden behoort.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer