Motie Dier­vrien­de­lijke maat­re­gelen tegen schade door fauna bij natuur­in­clu­sieve landbouw


8 april 2022

Motie: Diervriendelijke maatregelen tegen schade door fauna bij natuurinclusieve landbouw


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • natuurinclusieve landbouw gaat over het produceren van voedsel en gewassen, o.m. ‘in balans met de natuurlijke omgeving’ en met ‘zorg voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf’;

overwegende dat

  • het boeren in balans met de natuurlijke omgeving, en met zorg voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf, ook betekent dat dieren die in het wild leven soms van de gewassen op het land eten;
  • er Faunaschade PreventieKits zijn voor het voorkomen van te grote landbouwschade middels niet-dodelijke maatregelen;[1]

dragen Gedeputeerde Staten op

  • in het concept ‘natuurinclusieve landbouw’ op te nemen dat landbouwschade door fauna enkel wordt bestreden met preventieve, niet-dodelijke maatregelen;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

[1] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meer inzet op biologische landbouw in 2030

Lees verder

Motie Nu zijn ecologie en maatschappij eens aan de beurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer