Motie geiten­scha­pen­be­drijven 2 km afstand tot woonkern


5 februari 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2010

Constaterende

Dat GS een aanbeveling doet voor een afstand van 500 meter tussen melkgeiten- en melkschapenbedrijven en woonkernen;

Dat het RIVM op basis van epidemiologische bevindingen de aanbeveling doet om melkgeiten- en melkschapenbedrijven op 2-5 kilometer afstand van woonkernen te situeren;


Overwegende

Dat een afstand van 2 kilometer volgens het RIVM een positief en preventief effect sorteert op het risico om q-koorts op te lopen;

Dat afstand tussen veehouderijbedrijven en woonkernen tevens het overdragen van andere dierziekten beperkt;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Melkgeiten- en melkschapenbedrijven te situeren / te verplaatsen op minimaal 2 kilometer afstand van woonkernen;

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer