Motie Genoeg, nu minder vee!


9 november 2018

Motie Genoeg, nu minder vee!


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Ontwerpbesluit I 48/18 Begroting 2019;


constaterende dat

 • Provinciale Staten op 9 december 2011 de motie 'Genoeg, geen vee erbij!' hebben aangenomen, waarmee PS hebben uitgesproken dat het nodig is dat alles in het werk wordt gesteld om de veestapel terug te dringen;
 • sinds 9 december 2011 de Brabantse veestapel juist jaar op jaar is toegenomen;[1]

overwegende dat

 • volgens de aangenomen motie 'Genoeg, geen vee erbij!'
  - de gezondheid van mens en dier gewaarborgd dient te zijn;
  - het aantal dieren in Brabant de gezondheid van mens en dier aantast en de natuur aantast;
  - de mensen in Brabant zich ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen;
  - ook GS van mening is dat de veestapel in Brabant te groot is (Brief aan Staatssecretaris Bleker d.d. 16 november 2011);
 • de Warme Sanering Varkenshouderij een eerste aanzet van het Rijk tot krimp van de Brabantse veestapel is;
 • naast de Warme Sanering Varkenshouderij parallel actief provinciale inzet nodig is om het tij daadwerkelijk te keren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • om het provinciaal beleid aangaande de veehouderij, inclusief het mestbeleid, zodanig in te richten dat er actief een duidelijke afname van de veestapel in de provincie Noord-Brabant wordt bewerkstelligd, conform de aangenomen motie 'Genoeg, geen vee erbij!' uit 2011;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

[1] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80780NED&D1=459,486,542,560&D2=15&D3=10-17&HD=181106-1228&HDR=G1,G2&STB=T&CHARTTYPE=3


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines

Lees verder

Motie BOA's met een bite

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer