Motie Laat de natuur­in­clu­sieve boer niet schieten


8 april 2022

Motie: Laat de natuurinclusieve boer niet schieten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • natuurinclusieve landbouw gaat over het produceren van voedsel en gewassen, o.m. ‘in balans met de natuurlijke omgeving’ en met ‘zorg voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf’;

overwegende dat

  • het boeren in balans met de natuurlijke omgeving, en met zorg voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf, ook betekent dat dieren die in het wild leven soms van de gewassen op het land eten;
  • er Faunaschade PreventieKits zijn voor het voorkomen van te grote landbouwschade middels niet-dodelijke maatregelen;[1]

dragen Gedeputeerde Staten op

  • in overleg met ‘natuurinclusieve boeren’ te onderzoeken op welke wijze het concept ‘natuurinclusieve landbouw’ kan worden uitgebreid met, het voorkomen van landbouwschade door fauna met alleen preventieve, niet-dodelijke maatregelen, om zo tegemoet te komen aan het produceren van voedsel en gewassen ‘in balans met de natuurlijke omgeving’ en met ‘zorg voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf’;
  • de uitkomsten hiervan mee te nemen in de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

[1] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP