Motie Land­bouwgif; Noem het beestje bij de naam


8 april 2022

Motie: Landbouwgif; Noem het beestje bij de naam


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • in het beleidskader wordt gesproken over ‘gewasbeschermingsmiddelen’;
  • met het beleidskader wordt gestreefd naar reductie van gebruik en emissies van ‘gewasbeschermingsmiddelen’, onder meer vanwege de negatieve effecten op de biodiversiteit;

overwegende dat

  • de term ‘gewasbeschermingsmiddelen’ een positieve annotatie heeft, terwijl de werking ervan veelal is gericht op het vernietigen van organismen;[1]
  • de term ‘landbouwgif’ de essentie van de middelen duidelijker weergeeft;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • voortaan de term ‘landbouwgif’ te gebruiken in plaats van ‘gewasbeschermingsmiddelen’;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

50PLUS,
Henk van Zelst

[1] https://www.ctgb.nl/onderwerpen/eikenprocessierups/vraag-en-antwoord/wanneer-is-een-middel-een-gewasbeschermingsmiddel


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Sierteelt niet ondersteunen

Lees verder

Motie Mestvergisting is greenwashing zonder energiewinst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer