Motie Maak de vind­baarheid en beschik­baarheid van Staten­stukken op orde


3 juli 2020

Motie: Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken op orde


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;

Behandelend Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020;


overwegende dat

  • betrouwbare informatievoorziening voor de burger en de politiek een belangrijke voorwaarde is voor zorgvuldig bestuur, vanwege transparantie richting burgers en vanwege de controlerende taak van Provinciale Staten;
  • alle openbare Statenstukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, voor iedereen eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk op de website van de provincie gepubliceerd zouden moeten zijn;
  • het in onze provincie ondermaats is gesteld met de vindbaarheid én beschikbaarheid van openbare(!) Statenstukken, hetgeen ook impliciet wordt aangegeven door de provinciearchivaris;[1]
  • het in menig andere provincie beter is gesteld met de vindbaarheid en beschikbaarheid van openbare Statenstukken;[2]

dragen Gedeputeerde Staten op

  • de vindbaarheid en beschikbaarheid van openbare stukken, inclusief Statenstukken, op orde te maken;
  • de zoekfunctie van de provinciale website drastisch te verbeteren, onder meer door deze te voorzien van slimme zoekmogelijkheden en filters;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

Partij voor de Vrijheid,
Patricia van der Kammen

GroenLinks,
Hagar Roijackers

[1] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20200518/download?qvi=1376869, en zie ook de bijlage bij deze motie voor voorbeelden

[2] Zie de bijlage bij deze motie


Status

Aangehouden

Voor

Tegen