Motie van aanmoe­diging Inzet op eiwit­tran­sitie


8 april 2022

Motie van aanmoediging: Inzet op eiwittransitie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • het versnellen van de eiwittransitie één van de hoofdaccenten van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 is;
  • er ook met de innovatiecoalitie eiwittransitie vanuit Brabant serieus wordt bijgedragen aan de eiwittransitie;
  • er vanuit Brabant richting het Rijk wordt gelobbyd voor meer inzet op de eiwittransitie;

overwegende dat

  • de eiwittransitie wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling richting een duurzamere voedselvoorziening, middels een grote bijdrage aan CO2-reductie[1], stikstofreductie[2], het voorkomen van dierenleed, het verlagen van de impact op biodiversiteit, landgebruik en milieu[3], en potentiële gunstige gezondheidseffecten[4];

van mening zijnde dat

  • de eiwittransitie brede aandacht en inzet verdient, als een essentiële bouwsteen voor meerdere grote opgaven waar we als provincie voor staan,

moedigen Gedeputeerde Staten aan

  • te blijven inzetten op het bevorderen en versnellen van de eiwittransitie;
  • open te staan voor mogelijke extra manieren om hier aan bij te dragen;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld


[1] https://drawdown.org/solutions/table-of-solutions

[2] https://www.pbl.nl/publicaties/minder-vlees-eten-levert-forse-klimaatwinst-op

[3] https://unric.org/nl/onze-voeding-is-de-hoofdoorzaak-van-de-afname-van-biodiversiteit/

[4] https://www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-eten/meer-plantaardig-eten.aspx


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GL, LB, SP, D66, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, VVD, CDA, PVV, CU-SGP