Motie Volledige bouwstop geiten- en scha­pen­be­drijven


19 maart 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat Gedeputeerde Staten voorstelt een verlengde bouwstop op geiten- en schapenbedrijven niet te laten gelden voor Landbouw Ontwikkelings Gebieden;


Overwegende

Dat de Q-koortsbacterie bij verwaaiing door de lucht niet halt houdt bij de grenzen van een LOG;

Dat volksgezondheid eerste prioriteit heeft;

Dat ook in LOG's burgers wonen en mensen recreëren;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Een algehele bouwstop van minimaal een jaar voor melkgeiten- en melkschapenhouderijen op te nemen in de Verordening Ruimte.En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer