Motie Voor­zorgs­principe leidend


19 maart 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat in de formuleringen voor een toekomst van de intensieve veehouderij het voorzorgsprincipe uitwisselbaar wordt geacht met economisch belang;


Overwegende

Dat volksgezondheid eerste prioriteit heeft;Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Het voorzorgsbeginsel als leidend te hanteren in het vaststellen van beleid voor de intensieve veehouderij.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SP, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer