3 miljoen voor goedkope Brabantse mili­eu­ver­gun­ningen


22 september 2012

De Brabantse belastingbetaler betaalt ruim 3 miljoen euro mee aan goedkope milieuvergunningen voor veehouders. Dat is duidelijk geworden tijdens de Statenvergadering van 21 september 2012.

Tijdens de behandeling van de legesverordening vroeg de Partij voor de Dieren aandacht voor een drastische verlaging van de leges voor milieuvergunningen. Het voorstel was om deze te verlagen van 3206 euro naar 656 euro, een verschil van 2550 euro. In eerste instantie werd door de provincie gesuggereerd dat de verlaging kon worden betaalt doordat er een verminderde werklast zou zijn. Echter na doorvragen bleek dat er juist veel meer vergunningsaanvragen zijn. Door een uitspraak van de Raad van State op 7 september 2011 zijn meer veehouders verplicht een milieuvergunning aan te vragen. Door deze uispraak komen er ongeveer 100 aanvragen per maand binnen. Nu blijkt dat de provincie de veehouders niet de werkelijke kosten wil laten betalen voor deze milieuvergunning. Tijdens de statenvergadering wist de gedeputeerde niet te vermelden wat de werkelijke kosten van een aanvraag zijn. De Partij voor de Dieren schat toch zo'n 3200 euro, gezien de eerdere leges. Als er per jaar 1200 aanvragen binnenkomen dan betaalt de provincie 1200 maal 2550 euro mee aan vergunningsaanvragen voor veehouders. Samen goed voor ruim 3 miljoen euro als verkapte subsidie!

Veel partijen werden wakker tijdens de Statenvergadering, maar de omroep van de Partij voor de Dieren om de verordening niet goed te keuren haalde het niet.