Aanpak geur­hinder riekt naar verdere verdoe­zeling bio-industrie.


18 april 2007

Naar aanleiding van een artikel in BN/De over de aanpak van geurhinder van varkens, heb ik onderstaand stukje geschreven. Je kunt het bewuste krantenartikel nalezen op de volgende internetpagina:
http://www.bndestem.nl/bergenopzoom/article1289798.ece

Ook al is de genoemde techniek misschien beter voor het milieu, wat mij betreft riekt het naar een volgende stap richting het camoufleren van het echte probleem.
Het bestaan van ’modelboerderijen’, die de werkelijke situatie in de achtergelegen varkensstallen verhullen, lijkt mij al erg genoeg.

Door de vermelde techniek te gebruiken, wordt de kans alleen maar groter dat mensen niet meer beseffen waar het vlees daadwerkelijk vandaan komt. Je merkt er immers weinig meer van wanneer je bijvoorbeeld met je fietsje langs een varkenshouderij rijdt.
Wel de lusten, maar niet de lasten? Het lijkt er sterk op….

Als de milieuproblematiek zich alleen maar dreigt te versmallen tot zogenaamde overlast voor de mens, dan hebben we nog een lange weg te gaan naar het aandragen van werkelijke oplossingen. Bovendien heb ik altijd gedacht dat je problemen bij de wortels aan moet pakken. Wellicht wat naïef. De tendens dat de techniek het allemaal wel zal oplossen stemt mij in ieder geval niet positief.

Waar ik bijvoorbeeld bang voor ben is, dat boeren en andere direct betrokkenen (nog) minder bereid zullen zijn iets aan de leefsituatie van varkens te veranderen. Het valt te verwachten, dat men zal redeneren dat dan grotendeels aan de milieueisen is voldaan. Daarnaast zal men wellicht vinden dat milieu- en dierenrechtenorganisaties hierdoor minder redenen hebben voor kritiek op de bio-industrie.


P.S. als het dan toch moet, dan wil ik een apparaat op mijn balkon, dat tijdens het mooie weer de geur van diverse barbecues camoufleert;-).


Je kunt meer lezen over de subsidiëring van de luchtwassers door de provincie op de internetpagina http://www.bndestem.nl/oosterhout/article1310663.ece.

De bijdrage van Brigit Verstappen aan de discussie is door de journalist helaas anders verwoord. Het volgende dat zij gezegd heeft ontbreekt: ”Luchtwassers zijn beter voor het milieu, maar in de stallen is het dierenleed hetzelfde”.
Ik kan dat laatste in ieder geval alleen maar onderschrijven.


Peter Buijs