Actie: Mega­stallen tegen­congres


23 juni 2008

Arnhem-18 juni 2008 Het Nationaal Platform Megastallen in Nederland hield afgelopen woensdag een congres getiteld: “Megastallen in Nederland. Kansen en ruimte voor grootschalige, intensieve veehouderij.” Milieu defensie greep dit moment aan voor een protestactie en een tegencongres. Partij van de Dieren Noord-Brabant was erbij.

Behalve de pers en vele andere demonstranten waren ook Marianne Stolp en Mariette van der Heijde van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant aanwezig. Zij vormden met elkaar een menselijke protesthaag bij het Musis Sacrum in Arnhem en vertrokken daarna naar het tegencongres "Stop de Veefabrieken”. Milieudefensie liet daar een ander en kritisch geluid horen. De onderwerpen van het tegencongres: succesvol procederen, communicatie met gemeente en provincie en een duurzame visie op veehouderij. Het was een zeer leerzaam congres. Verschillende sprekers gaven informatie over de laatste stand van zaken en gaven tips.

Belangrijke kernpunten waren:

  • burgers weten niet dat ze in een LOG (Landelijk Ontwikkelings Gebied) wonen waar juist de megaveestallen gebouwd kunnen gaan worden! De overheid geeft onvoldoende informatie!
  • wat kun je doen om de komst van een megastal te verhinderen?
  • wat zijn de ervaringen van burgerinitiatieven in Gelderland en Overijssel. Hoe organiseer je succesvol een tegenstem?
  • welke juridische procedures kun je voeren?

Want, dát de burger in actie moet komen is wel duidelijk. De gemeente informeert burgers hooguit als het al te laat is. Daarom schudt de Partij voor de Dieren Noord-Brabant u graag wakker:

HELP DE DIEREN!
WANT HET WORDT NOG BEROERDER VOOR DIER EN MENS MET DE OPKOMST VAN MEGASTALLEN IN LOG GEBIEDENWat kunt u doen?

Onderzoek of in uw gemeente een LOG gebied is. Dit kan via de provincie. Informeer bij uw gemeente of er een aanvraag in uw gemeente is voor een megastal. Mobiliseer de omwonenden! En start een belangenvereniging. Anderen gingen u voor en kunnen u van advies dienen. Wees alert op de bestuursrechtelijke procedures! Er is recent het een en ander veranderd.
Lees voor meer tips en hulp de website van Milieudefensie ( http://www.stopveefabrieken.nl) of neem contact op met ons: Partij voor de Dieren Noord-Brabant 073-6808337.