Bossche honden krijgen meer ruimte


24 juni 2008

‘s-Hertogenbosch 23 juni - Voor het eerst in haar bestaan behandelt de Bossche gemeenteraad op 30 juni een voorstel dat is ingediend door burgers samen met de Partij voor de Dieren. Dit 'burgerinitiatief' voor een hondvriendelijker beleid wordt misschien niet helemáál overgenomen, maar zal wel leiden tot aanpassingen van het beleid, bleek bij de behandeling in de raadscommissievergadering van 18 juni.

Sylvia van Oostrum uit Engelen verzamelde meer dan duizend handtekeningen om het voorstel officieel op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. "Daarbij ben ik geschrokken van de vele, soms schrijnende reacties. Toen werd mij pas echt duidelijk hoe het probleem leeft." Het 'probleem' is het strengere beleid dat Den Bosch in 2006 doorvoerde om van de hondenpoep op en langs de straat af te komen. Van Oostrum werd in de raadscommissie gesteund door adviseur Ton Oomen van de Partij voor de Dieren, tientallen mensen op de publieke tribune en enkele insprekers waaronder hondengedragsdeskundige Joop Mekke. Zij vinden dat de gemiddelde hondenbezitter en zijn huisdier ten onrechte in hun bewegingsmogelijkheden worden beperkt. Het voorstel houdt onder andere in dat de gemeente meer en grotere uitrenvelden aanwijst, dat het loslopen van honden aan uitlaatroutes wordt gedoogd, en dat er meer poepopruimvoorzieningen in de wijken komen. Ook willen zij een gewenningsperiode waarin geen bekeuringen worden uitgedeeld.

Enkele gemeenteraadsleden vinden dat Den Bosch in 2006 misschien wel onvoldoende rekening heeft gehouden met honden(bezitters), ook al is hondenpoep één van de grootste ergernissen van de burger. Diverse raadsleden gaven aan wel wat te zien in enkele van de voorstellen van het burgerinitiatief.

Wethouder Jetty Eugster wees erop dat bij het meldpunt openbare ruimte nog steeds heel veel klachten binnenkomen over hondenpoep. Zij gaf echter ook aan wel wat te voelen voor meer afvalbakken waar hondenbezitters de drollen van hun huisdier kunnen deponeren. Ook wil ze wel kijken naar nieuwe (grotere) locaties waar uitrenvelden kunnen komen.

Het eerste burgerinitiatief was voor de commissieleden en de voorzitter allemaal wat onwennig. Dat bleek ook toen de indieners na een korte toelichting niet meer de gelegenheid kregen om met de commissieleden in discussie te gaan. Niettemin lijkt de boodschap te zijn overgekomen.
Op 30 juni praat de raad verder.

Zie ook www.vrijebosschehonden.nl