Partij voor de Dieren met gemeente in gesprek over dreigende sluiting Dier­enthuis Aarle-Rixtel.


26 juni 2008

Inning dwangsom mogelijk weer uitgesteld.

Laarbeek 18 juni 2008- Nieuwe ontwikkelingen rondom de dreigende sluiting van de Stichting Dierenthuis in Aarle-Rixtel. Na een juridische strijd leek het doek bijna gevallen voor het dierenthuis. De gemeente dreigt met sluiting van huiskameropvang voor 500 katten en 50 honden omdat de opvang volgens de gemeente niet aan de regels zou voldoen. De gemeente nodigde de Partij voor de Dieren uit om het gemeentelijk standpunt toe te lichten. Een uitgelezen kans voor de delegatie van de werkgroep Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren om de gemeente te overtuigen van de partijstandpunten in deze kwestie.

In het gesprek was de gemeente vertegenwoordigd door de burgemeester, twee wethouders, waaronder die van dierenwelzijn waarvan één met dierenwelzijn in zijn portefeuille, een juriste en een beleidsmedewerker. Twee bestuursleden van de werkgroep Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren werden gesteund door Elly von Jesse van de Dierenbescherming. De sfeer was goed en positief en beide partijen respecteerden elkaars standpunten ook al verschilden zij fors van mening.
De gemeente wrong zich in vele bochten om aan te geven dat zij geen andere keus hadden dan te handelen zoals er was gehandeld. Ook gaf de gemeente aan niet blij te zijn met de ontstane patstelling. Daarnaast is de enorme media aandacht de gemeente een doorn in het oog. De bal ligt nu bij het Dierenthuis volgens de gemeente, nu de rechter en de bezwarencommissie de gemeente in het gelijk hebben gesteld.


De Partij voor de Dieren is het daar echter niet mee eens. Doordat de gemeente het Dierenthuis onterecht heeft getoetst aan regelgeving als betrof het een bedrijf, pension of agrarisch verwant bedrijf, omdat dit de gemeente het beste uitkwam om het Dierenthuis te oormerken, heeft de gemeente er zelf voor gekozen om in deze situatie terecht te komen.
Gevolg: het Dierenthuis voldoet niet aan de regels die gelden voor bedrijven. Het punt is juist dat het Dierenthuis geen bedrijf is en de gemeente ook had kunnen zoeken naar creatieve oplossingen in plaats van het toetsen aan regels waaraan het Dierenthuis als “bedrijf” niet voldoet.

De Partij voor de Dieren heeft de gemeente dan ook dringend opgeroepen om dit “probleem” als uitdaging te beschouwen en zich in te spannen voor het zoeken naar een creatieve oplossing. Daarmee kan de gemeente zich profileren als groene en diervriendelijke gemeente met positieve mediabelangstelling. Een geweldige kans om hier goed uit te komen!!

Na een opschorting van de dwangsom tot 1 juli is de spanning bij het Dierenthuis groot nu die datum snel nadert. Het Dierenthuis overweegt opnieuw een juridische beroepsprocedure te starten. De gemeente heeft in het gesprek toegezegd voor de duur van de procedure de dwangsom niet te innen, en zal dat naar verwachting met een collegebesluit bekrachtigen.

De Partij voor de Dieren zal de beloftes en de rol van de gemeente nauwlettend blijven volgen.

Via de website van Dierenthuis (www.dierenthuis.nl) kan iedereen belangrijke ontwikkelingen steeds volgen. De petitie (al meer dan 11000 handtekeningen) kan natuurlijk nog steeds ondertekend worden:

www.axci.nl/axci/index.php?ln=ned&show=petitie&id=1365

Stuur deze link ook door aan familie, vrienden en bekenden.