Fractie zoekt deskun­digen op verschil­lende vakge­bieden


8 juni 2008

Wie wil heel gericht op haar/zijn vakgebied discussies volgen en advies geven over provinciale beleidsvoorstellen op terrein van bijvoorbeeld Sociaal Ondernemen en Grootschalige Energieopwekking. Maar ook de beleidsnota Samenleven participatie en maatschappelijke ontwikkelingen en Jeugdbeleid zullen de Provinciale Staten passeren.

Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen met de datum waarop het onderwerp in PS behandeld wordt.

Sociaal Economische zaken:
- Beleidsnota Sociaal Ondernemen (27/6)
- Beleidsnota Grootschalige Energieopwekking (3/10)
- Beleidsnota Talenten creëren, binnenhalen en behouden (3/10)
- Beleidsnota Masterplan Energie (3/10)

Sociaal beleid, Zorg en Cultuur
- Beleidsnota Archeologie, beeldende kunst en vormgeving (27/6)
- Beleidsnota Samenleven, participatie en maatschappelijke ontwikkeling (3/10)
- Beleidsnota Cultuurparticipatie (3/10)
- Beleidsnota Jeugd 2009-2011 (7/11)
- Subsidieverordening Jeugdzorg (7/11)
- Actieplan Cultuurbereik 2009-2012 (7/11)

Verkeer en Vervoer
- Brabantse Visie Goederenvervoer (3/10)
- Basisvoorzieningen Openbaar Vervoer (7/11)

Bestuur:
- Beleidsnota Ontwerpatelier Brabantsstad (3/10)

Toekomstig:
- Water: Europese Kaderrichtlijn Water
- Lucht: Luchtkwaliteit

Ben je zelf deskundig of is iemand uit je omgeving deskundig en geïnteresseerd om (als lid van de partij) één of meer van de bovenstaande onderwerpen te volgen of wil je eerst meer informatie neem dan contact op met het secretariaat van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant 073 – 680 83 37, 10.00–14.00 uur ma.do.vrij. of mail naar partijvoordedieren@brabant.nl.

Den Bosch juni 2008