Betere aanpak van ongezonde geuro­verlast


31 maart 2015

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de stankoverlast van de vee-industrie effectiever gaat aanpakken, nu wetenschappelijk is aangetoond dat omwonenden hierdoor gezondheidsklachten ondervinden. De partij wil weten of het onderzoek, gedaan door onder andere Universiteit Utrecht, voor het college van Gedeputeerde Staten voldoende reden is om verdere maatregelen te nemen om stankoverlast terug te dringen. Verder wil de partij weten welke middelen de provincie daartoe heeft.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Het is absoluut een slechte zaak dat mensen gezondheidsklachten krijgen door stankoverlast. Het kan niet zo zijn dat de gezondheid van mensen in het geding komt doordat ze ergens wonen waar veel vee wordt gehouden. We zouden daarom graag zien dat de provincie meer gaat doen tegen stankoverlast uit de veehouderij.”

De Partij voor de Dieren streeft naar een regionale en kleinschalige voedselproductie, mede vanwege de risico's voor de volksgezondheid die intensieve veehouderij met zich meebrengt. De partij pleit daarom voor een verbod op megastallen en een krimp van de veestapel. Vooral in het oosten van Noord-Brabant, de meest vee-dichte regio van Europa, is dat hard nodig, aldus de partij.