Provincie stemt in met verplaatsen Brabantse bevers


13 april 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten dat van 25 maart 2015 tot 23 mei 2016, alle bevers in Brabant mogen worden gevangen en elders worden uitgezet. Tevens mogen de burchten van deze bevers worden vernield. De Partij voor de Dieren is het niet eens met de gang van zaken en heeft daarom vragen gesteld. De Partij wil weten waarom er niet eerst beverwerende rasters worden of zijn gebruikt, zoals dat wettelijk verplicht is.

De Partij voor de Dieren vindt dat het genomen besluit niet proportioneel is omdat helemaal niet duidelijk is of de bevers schade aan dijken of kanalen aanrichten. Statenlid van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel vindt het daarom onterecht dat er zonder onafhankelijk onderzoek een ontheffing is verleend aan de Faunabeheereenheid in Noord-Brabant. Van der Wel: ‘Gedeputeerde Staten hebben met het besluit alle bevers in Brabant als probleembevers bestempeld, zonder dat er is bewezen dat er een probleem is.’

Het vangen en verplaatsen van de bevers levert de dieren veel stress op, en het is geheel niet zeker dat bevers in een nieuwe omgeving kunnen overleven. De partij is van mening dat bevers bij de natuur horen en juist goed zijn voor de biodiversiteit omdat ze bijvoorbeeld in sloten en kanalen waterplanten afgrazen. Het idee dat minder dieren tot minder schade zou leiden, is veel te simplistisch gebleken en in veel gevallen ook onjuist. De partij is van mening dat er daarom geen rechtvaardiging is voor het zo maar vernielen van burchten en vangen van bevers.