Mega­mest­fa­briek past niet in natuur­ge­meente Heeze-Leende


22 april 2015

De Partij voor de Dieren stelt vandaag kritische vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de plannen voor een mestverwerkingsinstallatie op het terrein van Reiling in Sterksel. De partij maakt zich zorgen om de volksgezondheid en leefbaarheid en is van mening dat inwoners van Sterksel en Maarheze niet beter af zijn met een mestfabriek op Biopark Sterksel.

De locatie is volgens de partij niet geschikt voor een grote mestverwerkingsfabriek en aangezien de gemeente Heeze-Leende meer natuur dan landbouw heeft is er lokaal ook niet voldoende mest. Met een mestfabriek is er grote kans op een aanzuigende werking van grote stallen en vrachtverkeer met mest uit de buurtgemeentes. Dat brengt overlast voor omwonenden, natuur en milieu met zich mee. Daarbij is onbewerkte mest een mogelijke bron van dierziektes en bevat het net als het afvalwater van een mestfabriek resistente bacteriën en antibiotica.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: ‘’We zijn geen voorstander van megamestfabrieken en we kiezen voor lokale grondgebonden veehouderij en gesloten kringlopen. Daar scoort de gemeente Heeze-Leende nu al goed op, laten we daar met een mestfabriek geen verandering in brengen.’’