Bewaak groene agenda Aviolanda!


18 juni 2014

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de groene agenda van Aviolanda. De reden hiervoor is dat de gemeente Woensdrecht heeft voorgesteld om de Grond Exploitatiemaatschappij (GEM) op te heffen en deze gronden bij het Business Park Aviolanda (BPA) onder te brengen. De partij wil weten waarom de daarmee gemoeide kosten zo hoog zijn en op welke wijze de natuurdoelstellingen bij deze herpositionering worden gewaarborgd.

Door het voorstel wordt het voor bedrijven in de toekomst mogelijk om de grond van het BPA te huren of leasen. Dit is nodig omdat bedrijven de grond niet willen kopen en het businesspark daarom niet vol raakt. Voor de overdracht van de gronden van de GEM naar het BPA is 8,9 miljoen euro nodig. De Partij voor de Dieren vindt het een fors bedrag en wil weten wie er voor deze kosten moet opdraaien. Verder is het de partij niet duidelijk of de natuurafspraken die voor Aviolanda zijn gemaakt bij die overgang zullen worden nagekomen.