Plan LPM rammelt aan alle kanten


6 juni 2014

De vandaag tijdens commissievergaderingen besproken plannen voor het Logistiek Plan Moerdijk (LPM) bevatten veel te veel onduidelijkheden en mankementen om doorgang te kunnen vinden, vindt de Partij voor de Dieren. De PvdD stelde vragen over de financiële toekomst van het LPM en de bescherming van de leefbaarheid van het dorp Moerdijk, maar kreeg er weinig duidelijkheid voor terug. De partij vindt dan ook dat er nog geen besluit over genomen kan worden.

Ook andere partijen bleken met veel vragen te zitten, onder andere over de mogelijkheid van het in fasen uitvoeren van het plan. De PvdD is daarbij bezorgd over de gevolgen voor de inwoners van Moerdijk. Fasering van LPM zou in eerste instantie namelijk betekenen dat, terwijl er nog geen nieuwe infrastructuur is, er wel extra verkeer komt met meer overlast als gevolg.

De Partij voor de Dieren wil vooral inzetten op meer leefbaarheid voor de inwoners van Moerdijk. Aangezien het Havenschap Moerdijk (HM) winst verwacht te maken met het LPM, vindt de PvdD dat er afspraken met de bewoners van Moerdijk gemaakt moeten worden over compensatie van de extra overlast. Indien het LPM gerealiseerd wordt, zou het HM in ruil daarvoor een deel van de extra opbrengsten moeten investeren in de leefbaarheid van Moerdijk.

Maar wat betreft Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel vinden de huidige plannen van LPM überhaupt geen doorgang: “De afgelopen jaren zijn er juist logistieke bedrijven verdwenen van het huidige industrieterrein dus voorlopig is er daar nog genoeg plek waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.” Bovendien blijkt het financiële toekomstbeeld van het LPM veel minder reëel dan de provincie doet overkomen.

Door de vele onduidelijkheden waar de PvdD en andere partijen opheldering over vroegen, was er voor de gedeputeerden geen tijd om alles te beantwoorden. Het college komt er later op terug met en ‘memorie van antwoord’.