Bewoners Haagse Beemden in zorgen om jacht in natuur­gebied


3 mei 2012

Naast de Bredase wijk Haagse Beemden is vorig jaar met € 1,8 miljoen provinciaal geld een natuurgebied ontwikkeld. Met succes, er hebben zich talloze diersoorten gevestigd, waaronder de zeldzame ijsvogel. Echter ook de jagerspopulatie is toegenomen. Op minder dan 100 meter afstand van de achtertuinen worden onder andere ganzen en hazen uit het natuurgebied geschoten.

De bewoners voelen zich onveilig, ervaren geluidsoverlast maar vragen zich bovenal af waarom er zoveel geld in natuurontwikkeling gestoken wordt om vervolgens de daardoor aangetrokken dieren te doden of te verstoren. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van GS naar aanleiding van de zorgen van de bewoners. De partij wil graag van de Gedeputeerde weten waarom er jacht wordt toegestaan in een natuurgebied, dat bovendien direct aan bewoning grenst en een stiltegebied is.

Statenlid Marco van der Wel: “De bewoners is een stilte- en natuurgebied beloofd. Zij kregen een jachtveld, vrezen voor hun eigen veiligheid en moeten aan hun kinderen uitleggen dat dezelfde dieren die ze ’s ochtends nog bewonderd hebben ’s avonds in grote getale dood in de kofferbak van jagers verdwijnen. De dieren zijn hun leven zelfs in een natuurgebied niet zeker. Dat kan de bedoeling toch niet geweest zijn toen er een enorm bedrag werd geïnvesteerd in het ontwikkelen van dit prachtige gebied.”

U kunt de vragen hier inzien.