Provin­ciale subsidie op proeven met varkens


30 april 2012

De provincie Noord-Brabant betaalt mee aan proeven op varkens in het kader van een onderzoek naar het reduceren van fijnstof. In het ‘Varkens Innovatie Centrum’ in Sterksel wordt uitgezocht of door het aanbrengen van een oliefilm op varkens het fijnstof in de varkensstallen kan worden verminderd. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant vindt het absurd dat er wordt geprobeerd om de dieren aan te passen aan hun stoffige stallen.

De hoge fijnstofconcentratie in Brabant wordt mede veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Onderzoek toont aan dat varkenshouders en omwonenden van megastallen meer gezondheidsproblemen vertonen dan gemiddeld. Er komen door het fijnstof meer gevallen van COPD en longontsteking voor. Het is duidelijk dat dit probleem moet worden aangepakt, maar niet ten koste van de dieren.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “Het is beschamend dat de provincie Noord-Brabant geld investeert in proeven met en op dieren. Eerder onderzoek met het gebruik van olie op kippen en schapen resulteerde in een verminderd dierenwelzijn. De werkelijke oplossing ligt in het verminderen van de varkensstapel in Brabant en daarmee een verlaging van de hoeveelheid fijnstof. Wij pleiten voor een modderbad in plaats van een oliebad, dat werkt net zo goed!”

De fractie stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de proeven. Onder andere wil de partij weten waarom de provincie subsidie verleent aan een project dat het welzijn van de varkens aantast, hoeveel geld er naar de proeven gaat en of zij bereid is er voor te pleiten om het onderzoek stop te zetten.

U kunt de vragen hier in zien.