Biolo­gische varkens­houders gaan verdoofd castreren


29 mei 2007

Afgelopen zomer stond er nog in De Boerderij dat Marianne Thieme deels op haar conto mocht schrijven dat de sector nu bezig is met maatregelen tegen het onverdoofd castreren van biggen. Minister Veerman zei echter nog in dat zelfde jaar dat: "het eenzijdig stoppen met onverdoofd castreren van varkens is niet mogelijk gezien de internationale afzetmarkt" (Kamerstukken II, 2006-2007, 28 286, 4 juli 2006 - artikel van Jeroen Siebelink in de Intermediar ). Toch lijkt er nu, na al het lobbywerk van de Partij voor de Dieren, eindelijk verandering in gekomen te zijn. De biologische varkenshouders in Nederland schakelen per 1 juli over op het verdoofd castreren van biggetjes. Dat maakte de Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV) bekend.

Op dit moment worden de ballen van kleine varkens nog zonder verdoving verwijderd. Het maatschappelijk verzet tegen die praktijk groeit al geruime tijd en de varkensbranche zoekt naar alternatieven. De VBV telt 53 leden en vertegenwoordigt 90 procent van alle biologische varkenshouders in Nederland. Jaarlijks laten deze varkenhouders ruim 300.000 biggen castreren.
De biologische varkenshouders hebben op dit moment een marginaal deel van de markt van varkensvlees. Ongeveer 2 procent van het varkensvlees in Nederland is afkomstig van biologische varkensboerderijen. Het verdoofd castreren is volgens de VBV een tussenoplossing. Het verdoven veroorzaakt weliswaar stress, maar per saldo heeft de big minder pijn dan in het geval van onverdoofde castratie.

Het is nu nog noodzakelijk om de varkens tijdig te castreren. Vlees van ongecastreerde varkens zou bij bereiding een vieze geur geven en is daardoor onverkoopbaar. De VBV verwacht dat castratie over enkele jaren niet meer nodig is. Dat kan door een reeks maatregelen door te voeren met de voeding, de hygiëne in de fokkerij en in het slachtproces.
mei 2007, ANPNu nog onverdoofd maar vanaf 1 juli zullen in de biologische sector de biggetjes eindelijk verdoofd worden gecastreerd.