Bossche honden­be­zitters tekenen massaal voor een hond­vrien­de­lijker beleid in ‘s-Herto­gen­bosch


22 mei 2008

‘s-Hertogenbosch, 21 mei 2008 – De actiegroep “Vrije Bossche Honden” startte op 8 mei met het verzamelen van handtekeningen voor het burgerinitiatief voor een beter hondenbeleid. Om dit initiatief in te mogen dienen zijn 100 handtekeningen nodig op speciale lijsten. Tot verbazing van de actiegroep zijn er nu in ruim 10 dagen tijd 956 handtekeningen verzameld! De actiegroep is blij met deze brede steun van de Bossche hondenbezitter. Nu is de gemeente aan zet. Het burgerinitiatief wordt op 22 mei formeel ingediend, maar bewoners die dit initiatief willen steunen kunnen nog steeds een handtekeningformulier downloaden via de website: www.vrijebosschehonden.nl

Dit is de eerste keer dat er een burgerinitiatief wordt ingediend in ’s-Hertogenbosch. Met een burgerinitiatief kunnen inwoners een voorstel agenderen in de gemeenteraad. De actiegroep is opgericht nadat de gemeente ’s-Hertogenbosch met een nieuw hondenbeleid kwam, wat tot grote ergernissen leidde.
Door de toenemende overlast en irritatie over hondenpoep heeft de gemeenteraad in 2006 de regels voor het uitlaten van honden in de openbare ruimte aangescherpt.
Helaas heeft de gemeente verzuimd hondenbezitters hierbij te betrekken en hen hierover tijdig te informeren. De voorzieningen en de aanpassingen in de wijken zijn nog lang niet klaar, de losloopruimte is flink ingeperkt en er worden volop bekeuringen gegeven.

Wat wil de actiegroep “Vrije Bossche Honden”?
Er is nu sprake van een hondonvriendelijk beleid waar veel van de ruim 8400 hondenbezitters van de gemeente ’s-Hertogenbosch last hebben.
In het burgerinitiatief stellen wij daarom zeven verbeterpunten voor:

1. Meer en grotere uitrengebieden aan te wijzen, waar honden kunnen rennen, spelen, snuffelen en zwemmen.
2. Het loslopen van honden langs uitlaatroutes te gedogen zodat lange wandelingen met een loslopende hond mogelijk worden.
3. Een gewenningsperiode in te stellen voor het nieuwe beleid tot juli 2009. Tot die tijd geen bekeuringen uit te delen, maar slechts te waarschuwen bij overtredingen. Daarnaast dient de gemeente een intensieve voorlichtingscampagne te starten.
4. Het realiseren van meer opruimvoorzieningen (poep/afvalbakken) in de wijken.
5. Een korting te geven op de hondenbelasting indien een hond aantoonbaar met goed gevolg een opvoedcursus heeft gedaan.
6. Bij de ontwikkeling van dit beleid hondendeskundigen te betrekken.
7. Dit nieuwe hondvriendelijke beleid te financieren door van de hondenbelasting een doelbelasting te maken.

Om dit initiatief kracht bij te zetten willen we graag nog meer handtekeningen verzamelen van bewoners van ’s-Hertogenbosch die onze zorgen delen. Een handtekeningenlijst en verdere instructies kunnen worden gedownload via de website www.vrijebosschehonden.nl Ook uw reacties en vragen zijn welkom op info@vrijebosschehonden.nl.

Op 30 mei hoort de actiegroep of en wanneer de gemeente ’s-Hertogenbosch het burgerinitiatief zal agenderen. Het vervolg van het burgerinitiatief kan worden gevolgd op de website.