Provincie verleent klak­keloos vergun­ningen voor afschieten vossen


23 mei 2008

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat de provincie Noord-Brabant uit moet gaan van recente onderzoeksgegevens voordat ze vergunningen afgeeft voor het schieten van vossen met behulp van een lichtbak.

Op 12 april, 13 en 20 mei 2008 heeft de provincie Noord-Brabant op grond van artikel 68 van de Flora- en Faunawet verschillende ontheffingen afgegeven. Op grond hiervan mogen vossen nu ook ’s nachts gedood worden met geweer én kunstlicht (een sterke zaklamp). De Partij voor de Dieren stelt vragen bij deze ontheffingen.

Want de vos heeft dan wel de naam dat hij alles wat zijn pad kruist met huid en haar verscheurt en opeet, recent wetenschappelijk onderzoek wijst iets heel anders uit. Het beeld dat we hebben van de vos stemt dan ook in het geheel niet overeen met zijn aard en zijn gedrag! Bovendien is het bepalen van de ‘dader’ in het geval van een verdwenen legsel of een aangetroffen kadaver heel moeilijk. In de meeste gevallen kan, zelfs niet achteraf, worden vastgesteld wie de ‘schuldige’ is!

Onderzoek
De vereniging voor vogelonderzoek in Nederland (SOVON) heeft onderzoek gedaan bij weidevogels. Hieruit blijkt dat er tal van diersoorten dag en nacht actief zijn die een bedreiging voor de vogels zijn. Géén van de soorten springt er duidelijk uit. Dit is ook door middel van videocamera’s vastgesteld. In onderzoeksgebieden, waar het vermoeden bestond dat vossen actief waren, waren er wel zes andere soorten óók actief! Dit waren naast de vos ook hermelijn, steenmarter, bunzing, egel, wezel en zelfs een loslopende hond. De vos is de natuurlijke vijand van de meeste van genoemde soorten en zorgt er voor dat deze soorten niet ongebreideld toenemen. Daarin bewijst de vos de weidevogels dus juist grote dienst!

Zoeken naar alternatieven voor afschot
De Partij voor de Dieren wijst voor alternatieven op het rapport ‘De vossenproblematiek rond het Lauwersmeer’. Hierin staan diverse maatregelen beschreven om de bedreigingen voor de weidevogels te verminderen. Het gaat dan om maatregelen die de omstandigheden voor weidevogels beter maken en moeilijker voor vossen.

Er zijn dus alternatieve en bevredigende oplossingen die volgens de Partij voor de Dieren op grond van artikel 68 éérst zouden moeten worden toegepast. Dit voordat de Provincie klakkeloos ontheffingen verleent voor meer ingrijpende maatregelen. Want ook al staat de vos op de zwarte lijst, onderzoeken wijzen anders uit en daar heeft de provincie rekening mee te houden, aldus de Partij voor de Dieren.

Statenvragen
De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zorgvuldiger omgaat met het verstrekken van ontheffingen. De Partij voor de Dieren heeft daarom een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. Zij vraagt onder meer aandacht voor verschillende wetenschappelijke onderzoeken, een gerechtelijke uitspraak en verschillende negatieve adviezen van het Faunafonds. Op grond van hiervan had de provincie niet moeten overgaan tot het verlenen van de genoemde ontheffingen aldus de Partij voor de Dieren.