Partij voor de Dieren deelt dier­vrien­de­lijke vissen­ca­deautjes uit aan zieken­huispatiëntjes


25 mei 2008

Den Haag, 23 mei 2008 – Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, zal aanstaande zondag diervriendelijke vissencadeautjes uitdelen aan de patiëntjes op de kinderafdeling van het Tweestedenziekenhuis te Tilburg. De cadeautjes dienen als alternatief voor de vissenkommen die het ziekenhuis sinds kort verhuurt. De directie van het Tweestedenziekenhuis zegt daarmee een alternatief te willen bieden voor het bosje bloemen of mandje fruit dat door bezoek van de patiënten wordt meegebracht. De Partij voor de Dieren verbaast zich over de actie vanwege het dierenleed dat gepaard gaat met de vissenkom. De partij denkt dat patiënten eerder opfleuren van presentjes waarvoor geen dieren hoeven te lijden, en komt met diervriendelijke vissencadeautjes voor de jongste patiëntjes van het ziekenhuis.

Goudvissen leven in de natuur in groepen van zo'n tien dieren, in een omgeving met een zandbodem, rotsjes en planten. Ze hebben ruimte nodig, schuilplaatsen en zuurstofrijk water. Aan die eisen kan met een vissenkom niet worden voldaan: goudvissen in een kom worden veelal solitair gehouden, in een ronde kom waarin in het beste geval 10-15 liter water past. Zo'n beperkte hoeveelheid water wisselt in de gemiddelde huiskamer (onder invloed van de zon of centrale verwarming) te vaak en te snel van temperatuur, en bevat veel te weinig zuurstof door het geringe contactoppervlak met de lucht. Dit alles heeft als gevolg dat de vissen veel eerder doodgaan. Veel goudvissen overleven nog geen jaar in een kom, terwijl ze in de natuur gemakkelijk 20 jaar oud kunnen worden. In Duitsland – waar de vissenkom is verboden – is voor een aquarium met goudvissen een minimuminhoud van 200 liter bij wet verplicht gesteld.

De Partij voor de Dieren wil laten zien dat de vissenkom niet meer van deze tijd is door verschillende diervriendelijke alternatieven uit te delen op de kinderafdeling van het Tweestedenziekenhuis. Esther Ouwehand: “Met dierenleed kun je geen ziekenhuiskamers opfleuren. Niemand wordt vrolijk van levenslange opsluiting in een ronde kom. Wij denken dat patiënten eerder opknappen van presentjes waar geen dierenleed aan te pas komt. ”

Enkele maanden geleden diende de Partij voor de Dieren een motie voor een verbod op de verkoop van vissenkommen. In Duitsland geldt een dergelijk verbod al jaren. Minister Verburg van LNV was het met de partij eens dat een ronde kom geen geschikte huisvesting is voor vissen, maar voelde er niets voor de vissenkom uit het assortiment van dierenspeciaalzaken te schrappen. De Partij voor de Dieren blijft aandringen, zeker nu de brancheorganisatie van dierenspeciaalzaken aan de partij heeft laten weten geen bezwaren te hebben tegen een verbod op de vissenkom.

De diervriendelijke vissencadeautjes zullen zondagmiddag 25 mei om 15.30 uur worden uitgedeeld op de kinderafdeling van het Tweestedenziekenhuis aan de Dr. Deelenlaan 5 te Tilburg.