Brabant is niet Groningen


6 februari 2015

De brief waarin minister Kamp zijn zorgen uit over het voornemen van Provinciale Staten (PS) om schaliegasboringen in Brabant te verbieden, heeft weinig indruk gemaakt op de Partij voor de Dieren. De partij heeft er geen vertrouwen in dat de Rijksoverheid de veiligheid en leefomgeving van Brabantse burgers belangrijker acht dan economische belangen en kan de brief dan ook niet serieus nemen. De partij pleit volmondig voor het verbod.

Fractievoorzitter Marco van der Wel, tijdens de PS-vergadering: “Brabant heeft fantastisch drinkwater en daar zijn we zuinig op. Minister Kamp heeft in Groningen laten zien dat het Rijk meer belang hecht aan geld verdienen dan aan veiligheid en leefbaarheid voor burgers. Laat het duidelijk zijn: wij zitten hier voor onze mensen, ons leefmilieu en onze belangen in Brabant en we willen dus vasthouden aan het verbod op schaliegaswinning.

De Partij voor de Dieren is faliekant tegen de winning van schaliegas. Het boren naar schaliegas brengt grote risico’s met zich mee voor mens en milieu, omdat er zeer giftige chemicaliën voor worden gebruikt. Deze chemicaliën komen in het grondwater terecht, wat uiteindelijk leidt tot vervuiling van ons drinkwater. In de Verenigde Staten hebben de schaliegasboringen al geleid tot grote gezondheidsproblemen bij omwonenden. Ook kan de winning van schaliegas aardbevingen veroorzaken en tot bodemverzakking leiden.

Gerelateerd nieuws

Gebruik voortuin van Shell Moerdijk: begin van einde voor LPM?

Het besluit van Havenschap Moerdijk om een deel van de 110 ha braakliggend terrein bij Shell Moerdijk makkelijker beschikbaar...

Lees verder

LPM: Oude politiek met het grote geld

De Partij voor de Dieren heeft met ledenogen moeten aanzien hoe een meerderheid in Provinciale Staten (PS) vandaag instemde m...

Lees verder