LPM: Oude politiek met het grote geld


6 februari 2015

De Partij voor de Dieren heeft met ledenogen moeten aanzien hoe een meerderheid in Provinciale Staten (PS) vandaag instemde met de bouw van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). De partij ageert al jaren tegen het in hun ogen megalomane, belastinggeld verspillende en schadelijke prestigeproject van de oude politiek. Het argument ‘werkgelegenheid’ zorgde voor een meerderheid in PS, maar dat is volgens de Partij voor de Dieren een loos statement.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Naast de schade aan de natuur, het cultuurlandschap en de leefbaarheid voor de gemeente Moerdijk, stoort ons ook zeer aan deze grootschalige plannen dat de belastingbetaler zo ontzettend veel moet bijdragen om het de ondernemers gemakkelijk te maken: 225 miljoen euro. De ondernemers kijken vervolgens of het voor hen financieel aantrekkelijk is om gebruik te maken van het gespreide bedje.” De Partij voor de Dieren stelt dat er geen noodzaak voor het LPM is, omdat er meer logistieke bedrijven uit Moerdijk vertrekken dan zich er vestigen.

De provincie neemt enorme risico’s en schaadt de leefbaarheid en de natuur in en rond Moerdijk, aldus de Partij voor de Dieren. De partij pleit voor zorgvuldig bestuur door logistieke bedrijven eerst een plek op het huidige haventerrein te geven en ondertussen te investeren in de leefbaarheid van Moerdijk, door een impuls te geven aan natuur, voorzieningen, wonen en recreatie.