Gede­pu­teerde gaat boekje te buiten bij BioMoer


13 februari 2015

Tijdens zijn bezoek aan mestvergister BioMoer in Moerstraten heeft gedeputeerde Pauli aangegeven de gemeente Bergen op Zoom te vragen haar bezwaren tegen Biomoer in heroverweging te nemen. Dit in reactie op het feit dat de uitbreidingsvergunning van de mestvergister nu bij de bestuursrechter voorligt. Pauli vind dat BioMoer de vergunning moet krijgen en hoopt zo een duwtje in die richting te kunnen geven.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld over het bezoek van gedeputeerde Pauli aan BioMoer in Moerstraten. Naast milieuorganisaties heeft ook gemeente Bergen op Zoom bezwaar gemaakt bij de bestuursrechter. De Partij voor de Dieren stelt dat een gedeputeerde van de provincie zich niet mag mengen in besluiten van een gemeenteraad of deze probeert te beïnvloeden, zeker als deze onder de rechter zijn.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel: "Wij zijn als statenfracties zeer ontstemt over de uitlatingen van de gedeputeerde tijdens zijn bezoek aan BioMoer. Als zij werkelijk zo naar buiten zijn gebracht, is de gedeputeerde zijn boekje te buiten gegaan. We geven het college de gelegenheid om uitleg te geven, en als deze niet afdoende is, gaan we bezien hoe we hier mee om gaan."

Gerelateerd nieuws

LPM: Oude politiek met het grote geld

De Partij voor de Dieren heeft met ledenogen moeten aanzien hoe een meerderheid in Provinciale Staten (PS) vandaag instemde m...

Lees verder

Steek een stokje voor de biggenrace in Uden

Net als een jaar geleden wordt dit jaar op carnavalsmaandag weer een biggenrace georganiseerd. De Partij voor de Dieren-fract...

Lees verder