Steek een stokje voor de biggenrace in Uden


13 februari 2015

Net als een jaar geleden wordt dit jaar op carnavalsmaandag weer een biggenrace georganiseerd. De Partij voor de Dieren-fractie heeft vorig jaar bezwaar aangetekend tegen de biggenrace en heeft de organisatie een bericht gestuurd waarin werd gevraagd in gesprek te gaan over een diervriendelijke invulling van het evenement. Er is toen geen reactie van de organisatie ontvangen en de Partij voor de Dieren heeft dit jaar wederom bezwaar gemaakt.

Samen met de Partij voor de Dieren-werkgroep Noord-Brabant gaat de fractie bekijken wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat de biggenrace volgend jaar weer plaatsvind. Fractievoorzitter Marco van der Wel: “Wij vinden dat de gemeente dierenwelzijn moet meewegen bij de vergunningverlening. Wij zullen aan de gemeente duidelijk maken dat een biggenrace in strijd is met de Wet Dieren, die stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel het welzijn van dieren te benadelen. Als de biggen ongevraagd worden blootgesteld aan de stress van een race met publiek, komt dat hun welzijn niet ten goede.”

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente het aspect dierenwelzijn moet meewegen bij de vergunningverlening voor evenementen als de biggenrace. De partij is natuurlijk niet tegen het inzamelen van geld voor de bestrijding van kanker, maar het mag duidelijk zijn dat mensen ook geld kunnen doneren zonder dat biggen er voor aan stress blootgesteld hoeven te worden.